Entrega de obsequios por el Sr. Alcalde a la pregonera

Entrega de obsequios por el Sr. Alcalde a la pregonera

17/11/2007 a las 17:58